Kötelező adatszolgáltatás weboldalon

2014. január 1-vel módosult a 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről).
Amennyiben valaki a weboldalán keresztül üzleti tevékenységet folytat, a 4. § szerint a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;
g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára;

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Mikor kötelező megadni a tárhelyszolgáltató adatait?

A törvény szerint minden esetben, ha a törvény hatálya alá tartozik az oldal, vagyis ha kereskedelmi tevékenység (szolgáltatás, vagy termék értékesítése) folyik az oldalon.
Ha pl. valaki egy egyszerű, magán weboldalt, blogot üzemeltet, arra a törvény nem vonatkozik.

Hová írhatjuk ezeket az adatokat a weboldalon?

Célszerű, ha az adatok minden oldalról elérhetőek. Erre a célra alkalmas lehet a láblécben az “Impresszum”  menüpont, vagy a főmenüben a “Kapcsolat” menüpont. Esetleg felvehetünk  láblécbe egy “Üzemeltető” menüpontot.

 

Ha a honlapja tárhelyét Ön számára a NETBRIDGE Kft. biztosítja, a következő adatokat helyezze ki a weboldalra:

A weboldalak tárhelyszolgáltatója a NETBRIDGE Kft. (székhely: 3300 Eger, Pásztorvölgy u. 10., telefon: +36-20-236-2938, e-mail: info[@]netbridge.eu).